ประเมินทักษะพูด

การประเมินทักษะการพูด

1,299
บาท
 • ประเมินทักษะการพูดของคุณ ได้แล้ววันนี้!
 • ได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตร
 • ผู้ประเมิน (รับรองคุณวุฒิ)
 • มีใบรับรองหลักสูตร
 • การประเมินผลอย่างแม่นยำ 100%
 • สอนออนไลน์ (สด) ผ่าน Zoom
 • ระบบความปลอดภัย 100% (ผ่านการยืนยันตัวตน)
 • มีความยืดหยุ่นเรื่องเวลาเรียน
 • ระยะเวลา 15 นาที

ประเมิน 2 ทักษะ

การประเมินทักษะ 2 ด้าน

1,699
บาท
 • ประเมินทักษะการพูดและการเขียนของคุณ ได้แล้ววันนี้!
 • ได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตร
 • ผู้ประเมิน (รับรองคุณวุฒิ)
 • มีใบรับรองหลักสูตร
 • การประเมินผลอย่างแม่นยำ 100%
 • สอนออนไลน์ (สด) ผ่าน Zoom
 • ระบบความปลอดภัย 100% (ผ่านการยืนยันตัวตน)
 • มีความยืดหยุ่นเรื่องเวลาเรียน
 • ระยะเวลา 45 นาที

ประเมิน 4 ทักษะ

การประเมินทักษะ 4 ด้าน

การประเมินทักษะ 4 ด้าน พร้อมรายงานแบบขั้นพื้นฐาน
3,399
บาท
 • ประเมินทักษะการพูด, การเขียน, การอ่าน และการฟังของคุณ ได้แล้ววันนี้!
 • ได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตร
 • ผู้ประเมิน (รับรองคุณวุฒิ)
 • มีใบรับรองหลักสูตร
 • การประเมินผลอย่างแม่นยำ 100%
 • สอนออนไลน์ (สด) ผ่าน Zoom
 • ระบบความปลอดภัย 100% (ผ่านการยืนยันตัวตน)
 • มีความยืดหยุ่นเรื่องเวลาเรียน
 • ระยะเวลา 1 ชั่วโมง 45 นาที

ประเมิน 4 ทักษะ

รายละเอียดรายงานฉบับเต็ม

การประเมินทักษะ 4 ด้าน

การประเมินทักษะ 4 ด้าน พร้อมรายงานฉบับเต็ม
3,999
บาท
 • ประเมินทักษะการพูด, การเขียน, การอ่าน และการฟังของคุณ ได้แล้ววันนี้!
 • รายละเอียดรายงานฉบับเต็ม
 • ได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตร
 • ผู้ประเมิน (รับรองคุณวุฒิ)
 • มีใบรับรองหลักสูตร
 • การประเมินผลอย่างแม่นยำ 100%
 • สอนออนไลน์ (สด) ผ่าน Zoom
 • ระบบความปลอดภัย 100% (ผ่านการยืนยันตัวตน)
 • มีความยืดหยุ่นเรื่องเวลาเรียน
 • ระยะเวลา 1 ชั่วโมง 45 นาที

เตรียมภาษาอังกฤษ

แบบการประเมินทักษะ

หลักสูตรเตรียมภาษา

แบบการประเมินทักษะ
799
บาท
 • คุณมีประสบการณ์การเรียนภาษานี้ มาแล้วหรือยัง?
 • แบบการประเมินทักษะ
 • ค้นหาความสามารถและวัดระดับภาษาของคุณได้อย่างแม่นยำ ผ่านการประเมินออนไลน์ (สด)
 • รองรับทุกภาษา (มากกว่า 15 ภาษา)
 • สอนออนไลน์ (สด) ผ่าน Zoom โดยเจ้าของภาษา (รับรองคุณวุฒิ)
 • มีความยืดหยุ่นเรื่องเวลาเรียน
 • ระยะเวลาเรียน 15 นาที

เตรียมฝรั่งเศส

แบบการประเมินทักษะ

หลักสูตรเตรียมภาษา

แบบการประเมินทักษะ
799
บาท
 • คุณมีประสบการณ์การเรียนภาษานี้ มาแล้วหรือยัง?
 • แบบการประเมินทักษะ
 • ค้นหาความสามารถและวัดระดับภาษาของคุณได้อย่างแม่นยำ ผ่านการประเมินออนไลน์ (สด)
 • รองรับทุกภาษา (มากกว่า 15 ภาษา)
 • สอนออนไลน์ (สด) ผ่าน Zoom โดยเจ้าของภาษา (รับรองคุณวุฒิ)
 • มีความยืดหยุ่นเรื่องเวลาเรียน
 • ระยะเวลาเรียน 15 นาที

เตรียมภาษา

แบบการประเมินทักษะ

หลักสูตรเตรียมภาษา

แบบการประเมินทักษะ
799
บาท
 • คุณมีประสบการณ์การเรียนภาษานี้ มาแล้วหรือยัง?
 • แบบการประเมินทักษะ
 • ค้นหาความสามารถและวัดระดับภาษาของคุณได้อย่างแม่นยำ ผ่านการประเมินออนไลน์ (สด)
 • รองรับทุกภาษา (มากกว่า 15 ภาษา)
 • สอนออนไลน์ (สด) ผ่าน Zoom โดยเจ้าของภาษา (รับรองคุณวุฒิ)
 • มีความยืดหยุ่นเรื่องเวลาเรียน
 • ระยะเวลาเรียน 15 นาที

เตรียมภาษาจีน

แบบการประเมินทักษะ

หลักสูตรเตรียมภาษา

แบบการประเมินทักษะ
799
บาท
 • คุณมีประสบการณ์การเรียนภาษานี้ มาแล้วหรือยัง?
 • แบบการประเมินทักษะ
 • ค้นหาความสามารถและวัดระดับภาษาของคุณได้อย่างแม่นยำ ผ่านการประเมินออนไลน์ (สด)
 • รองรับทุกภาษา (มากกว่า 15 ภาษา)
 • สอนออนไลน์ (สด) ผ่าน Zoom โดยเจ้าของภาษา (รับรองคุณวุฒิ)
 • มีความยืดหยุ่นเรื่องเวลาเรียน
 • ระยะเวลาเรียน 15 นาที

เตรียมภาษาเกาหลี

แบบการประเมินทักษะ

หลักสูตรเตรียมภาษา

แบบการประเมินทักษะ
799
บาท
 • คุณมีประสบการณ์การเรียนภาษานี้ มาแล้วหรือยัง?
 • แบบการประเมินทักษะ
 • ค้นหาความสามารถและวัดระดับภาษาของคุณได้อย่างแม่นยำ ผ่านการประเมินออนไลน์ (สด)
 • รองรับทุกภาษา (มากกว่า 15 ภาษา)
 • สอนออนไลน์ (สด) ผ่าน Zoom โดยเจ้าของภาษา (รับรองคุณวุฒิ)
 • มีความยืดหยุ่นเรื่องเวลาเรียน
 • ระยะเวลาเรียน 15 นาที

เตรียมภาษา

แบบการประเมินทักษะ

หลักสูตรเตรียมภาษา

แบบการประเมินทักษะ
799
บาท
 • คุณมีประสบการณ์การเรียนภาษานี้ มาแล้วหรือยัง?
 • แบบการประเมินทักษะ
 • ค้นหาความสามารถและวัดระดับภาษาของคุณได้อย่างแม่นยำ ผ่านการประเมินออนไลน์ (สด)
 • รองรับทุกภาษา (มากกว่า 15 ภาษา)
 • สอนออนไลน์ (สด) ผ่าน Zoom โดยเจ้าของภาษา (รับรองคุณวุฒิ)
 • มีความยืดหยุ่นเรื่องเวลาเรียน
 • ระยะเวลาเรียน 15 นาที

เตรียมภาษา

แบบการประเมินทักษะ

หลักสูตรเตรียมภาษา

แบบการประเมินทักษะ
799
บาท
 • คุณมีประสบการณ์การเรียนภาษานี้ มาแล้วหรือยัง?
 • แบบการประเมินทักษะ
 • ค้นหาความสามารถและวัดระดับภาษาของคุณได้อย่างแม่นยำ ผ่านการประเมินออนไลน์ (สด)
 • รองรับทุกภาษา (มากกว่า 15 ภาษา)
 • สอนออนไลน์ (สด) ผ่าน Zoom โดยเจ้าของภาษา (รับรองคุณวุฒิ)
 • มีความยืดหยุ่นเรื่องเวลาเรียน
 • ระยะเวลาเรียน 15 นาที

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม

Form Thai