เตรียมภาษา (เด็ก)

แบบการประเมินทักษะ

สำหรับเด็ก หลักสูตรเตรียมภาษา แบบการประเมินทักษะ

แบบการประเมินทักษะ
799
บาท
 • จัดเตรียมการทดสอบเพื่อประเมินทักษะ ความสามารถและระดับภาษาได้อย่างแม่นยำ
 • รองรับทุกภาษา (มากกว่า 15 ภาษา)
 • สอนออนไลน์ (สด) ผ่าน Zoom โดยเจ้าของภาษา (รับรองคุณวุฒิ)
 • มีความยืดหยุ่นเรื่องเวลาเรียน – ระยะเวลาเรียน 15 นาที

สำหรับเด็ก

หลักสูตร ตัวต่อตัว ออนไลน์

หลักสูตรสำหรับสำหรับเด็ก (แบบส่วนบุคคล)

หลักสูตร ตัวต่อตัว ออนไลน์ (สด)
17,999
บาท
 • หลักสูตรสำหรับเด็กเล็ก
 • 6-10 ปี & 11-16 ปี
 • เลือกหลักสูตรภาษาที่สนใจเรียนได้ (ตามที่เปิดสอน)
 • มีความยืดหยุ่นเรื่องเวลาเรียน
 • ฝึกสอนโดยเจ้าของภาษา (รับรองคุณวุฒิ)
 • สอนสด พร้อมการโต้ตอบ

ครอบครัว

เรียนภาษาไปด้วยกันทั้งบ้าน

หลักสูตรสำหรับครอบครัว

เรียนภาษาไปด้วยกันทั้งบ้าน
49,999
บาท
 • รองรับทุกภาษา (มากกว่า 15 ภาษา)
 • จำกัดจำนวนผู้เรียน 4 ท่าน
 • ใบรับรอง CEFR
 • มีความยืดหยุ่นเรื่องเวลาเรียน
 • ฝึกสอนโดยเจ้าของภาษา (รับรองคุณวุฒิ)
 • ระยะเวลาเรียน 20 ชั่วโมง (90 นาที/ครั้ง)
 • สอนสด พร้อมการโต้ตอบ

วิชาเคมี (เด็ก)

เรียนออนไลน์ (ส่วนบุคคล)

หลักสูตรเคมี

หลักสูตรส่วนบุคคล - 10 ชั่วโมง
17,999
บาท
 • IGCSE เคมี
 • ผู้ฝึกสอน (รับรองคุณวุฒิ)
 • ผู้ฝึกสอนชำนาญในแต่ละชั้น (ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา)
 • แผนการสอนสามารถปรับได้ตามหลักสูตรและความต้องการของผู้เรียน
 • เตรียมสอบ

วิชาฟิสิกส์ (เด็ก)

เรียนออนไลน์ (ส่วนบุคคล)

หลักสูตรฟิสิกส์

หลักสูตรส่วนบุคคล - 10 ชั่วโมง
17,999
บาท
 • IGCSE ฟิสิกส์
 • ผู้ฝึกสอน (รับรองคุณวุฒิ)
 • ผู้ฝึกสอนชำนาญในแต่ละชั้น (ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา)
 • แผนการสอนสามารถปรับได้ตามหลักสูตรและความต้องการของผู้เรียน
 • เตรียมสอบ

ชีววิทยา (เด็ก)

เรียนออนไลน์ (ส่วนบุคคล)

หลักสูตรชีววิทยา

หลักสูตรส่วนบุคคล - 10 ชั่วโมง
17,999
บาท
 • IGCSE ชีวะ
 • ผู้ฝึกสอน (รับรองคุณวุฒิ)
 • ผู้ฝึกสอนชำนาญในแต่ละชั้น (ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา)
 • แผนการสอนสามารถปรับได้ตามหลักสูตรและความต้องการของผู้เรียน
 • เตรียมสอบ

คณิตศาสตร์ (เด็ก)

เรียนออนไลน์ (ส่วนบุคคล)

หลักสูตรคณิตศาสตร์

หลักสูตรส่วนบุคคล - 10 ชั่วโมง
17,999
บาท
 • IGCSE คณิต
 • ผู้ฝึกสอน (รับรองคุณวุฒิ)
 • ผู้ฝึกสอนชำนาญในแต่ละชั้น (ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา)
 • แผนการสอนสามารถปรับได้ตามหลักสูตรและความต้องการของผู้เรียน
 • เตรียมสอบ

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม