ส่วนตัว 20 ชม

หลักสูตร ตัวต่อตัว ออนไลน์

ภาษาเยอรมัน

เรียนออนไลน์ (ส่วนบุคคล)
32,999
บาท
 • หลักสูตรสำหรับผู้ใหญ่ (อายุ 17 ปีขึ้นไป)
 • ใบรับรอง CEFR
 • ภาษาฝรั่งเศส 20 ชั่วโมง
 • หลักสูตร ตัวต่อตัว ออนไลน์ (สด)
 • ระยะเวลาเรียน: 20 ชั่วโมง
 • มีความยืดหยุ่นเรื่องเวลาเรียน
 • ฝึกสอนโดยเจ้าของภาษา (รับรองคุณวุฒิ)
 • สอนสด พร้อมการโต้ตอบ

ส่วนตัว 1 ชม.

หลักสูตร ตัวต่อตัว ออนไลน์

ภาษาเยอรมัน

เรียนออนไลน์ รายชั่วโมง (ส่วนบุคคล)
1,999
บาท
 • จองได้ตามความต้องการ
 • หลักสูตรสำหรับผู้ใหญ่ (อายุ 17 ปีขึ้นไป)
 • ภาษาฝรั่งเศส แบบรายชั่วโมง
 • หลักสูตร ตัวต่อตัว ออนไลน์ (สด)
 • ใบรับรอง CEFR
 • มีความยืดหยุ่นเรื่องเวลาเรียน
 • ฝึกสอนโดยเจ้าของภาษา (รับรองคุณวุฒิ)
 • สอนสด พร้อมการโต้ตอบ

เตรียมฝรั่งเศส

แบบการประเมินทักษะ

หลักสูตรเตรียมภาษา

แบบการประเมินทักษะ
799
บาท
 • คุณมีประสบการณ์การเรียนภาษานี้ มาแล้วหรือยัง?
 • แบบการประเมินทักษะ
 • ค้นหาความสามารถและวัดระดับภาษาของคุณได้อย่างแม่นยำ ผ่านการประเมินออนไลน์ (สด)
 • รองรับทุกภาษา (มากกว่า 15 ภาษา)
 • สอนออนไลน์ (สด) ผ่าน Zoom โดยเจ้าของภาษา (รับรองคุณวุฒิ)
 • มีความยืดหยุ่นเรื่องเวลาเรียน
 • ระยะเวลาเรียน 15 นาที

ฝรั่งเศส A1.1 (กลุ่ม)

เรียนออนไลน์ (สด) แบบกลุ่ม

ภาษาฝรั่งเศส A1.1

เรียนออนไลน์ (สด) แบบกลุ่ม
7,999
บาท
 • หลักสูตรสำหรับผู้ใหญ่ (อายุ 17 ปีขึ้นไป)
 • พร้อมการประเมินทักษะ
 • ภาษาฝรั่งเศส A1.1 ระดับเริ่มต้น
 • ใบรับรอง CEFR
 • ระยะเวลาเรียน: 30 ชั่วโมง (90 นาที/ครั้ง)
 • เรียนแบบกลุ่ม (3-6 ท่าน)
 • ฝึกสอนโดยเจ้าของภาษา (รับรองคุณวุฒิ)
 • สอนสด พร้อมการโต้ตอบ

ฝรั่งเศส A1.2 (กลุ่ม)

เรียนออนไลน์ (สด) แบบกลุ่ม

ภาษาฝรั่งเศส A1.2

เรียนออนไลน์ (สด) แบบกลุ่ม
7,999
บาท
 • หลักสูตรสำหรับผู้ใหญ่ (อายุ 17 ปีขึ้นไป)
 • พร้อมการประเมินทักษะ
 • ภาษาฝรั่งเศส A1.2 ระดับเริ่มต้น
 • ใบรับรอง CEFR
 • ระยะเวลาเรียน: 30 ชั่วโมง (90 นาที/ครั้ง)
 • เรียนแบบกลุ่ม (3-6 ท่าน)
 • ฝึกสอนโดยเจ้าของภาษา (รับรองคุณวุฒิ)
 • สอนสด พร้อมการโต้ตอบ

ฝรั่งเศส A2.1 (กลุ่ม)

เรียนออนไลน์ (สด) แบบกลุ่ม

ภาษาฝรั่งเศส A2.1

เรียนออนไลน์ (สด) แบบกลุ่ม
7,999
บาท
 • หลักสูตรสำหรับผู้ใหญ่ (อายุ 17 ปีขึ้นไป)
 • พร้อมการประเมินทักษะ
 • ภาษาฝรั่งเศส A2.1 ระดับประถมศึกษา
 • ใบรับรอง CEFR
 • ระยะเวลาเรียน: 30 ชั่วโมง (90 นาที/ครั้ง)
 • เรียนแบบกลุ่ม (3-6 ท่าน)
 • ฝึกสอนโดยเจ้าของภาษา (รับรองคุณวุฒิ)
 • สอนสด พร้อมการโต้ตอบ

ฝรั่งเศส A2.2 (กลุ่ม)

เรียนออนไลน์ (สด) แบบกลุ่ม

ภาษาฝรั่งเศส A2.2

เรียนออนไลน์ (สด) แบบกลุ่ม
7,999
บาท
 • หลักสูตรสำหรับผู้ใหญ่ (อายุ 17 ปีขึ้นไป)
 • พร้อมการประเมินทักษะ
 • ภาษาฝรั่งเศส A2.2 ระดับประถมศึกษา
 • ใบรับรอง CEFR
 • ระยะเวลาเรียน: 30 ชั่วโมง (90 นาที/ครั้ง)
 • เรียนแบบกลุ่ม (3-6 ท่าน)
 • ฝึกสอนโดยเจ้าของภาษา (รับรองคุณวุฒิ)
 • สอนสด พร้อมการโต้ตอบ

ฝรั่งเศส B1.1 (กลุ่ม)

เรียนออนไลน์ (สด) แบบกลุ่ม

ภาษาฝรั่งเศส B1.1

เรียนออนไลน์ (สด) แบบกลุ่ม
7,999
บาท
 • หลักสูตรสำหรับผู้ใหญ่ (อายุ 17 ปีขึ้นไป)
 • พร้อมการประเมินทักษะ
 • ภาษาฝรั่งเศส B1.1 ระดับก่อนระดับกลาง
 • ใบรับรอง CEFR
 • ระยะเวลาเรียน: 30 ชั่วโมง (90 นาที/ครั้ง)
 • เรียนแบบกลุ่ม (3-6 ท่าน)
 • ฝึกสอนโดยเจ้าของภาษา (รับรองคุณวุฒิ)
 • สอนสด พร้อมการโต้ตอบ

ฝรั่งเศส B1.2 (กลุ่ม)

เรียนออนไลน์ (สด) แบบกลุ่ม

ภาษาฝรั่งเศส B1.2

เรียนออนไลน์ (สด) แบบกลุ่ม
7,999
บาท
 • หลักสูตรสำหรับผู้ใหญ่ (อายุ 17 ปีขึ้นไป)
 • พร้อมการประเมินทักษะ
 • ภาษาฝรั่งเศส B1.2 ระดับก่อนระดับกลาง
 • ใบรับรอง CEFR
 • ระยะเวลาเรียน: 30 ชั่วโมง (90 นาที/ครั้ง)
 • เรียนแบบกลุ่ม (3-6 ท่าน)
 • ฝึกสอนโดยเจ้าของภาษา (รับรองคุณวุฒิ)
 • สอนสด พร้อมการโต้ตอบ

ฝรั่งเศส B1.3 (กลุ่ม)

เรียนออนไลน์ (สด) แบบกลุ่ม

ภาษาฝรั่งเศส B1.3

เรียนออนไลน์ (สด) แบบกลุ่ม
7,999
บาท
 • หลักสูตรสำหรับผู้ใหญ่ (อายุ 17 ปีขึ้นไป)
 • พร้อมการประเมินทักษะ
 • ภาษาฝรั่งเศส B1.3 ระดับกลาง
 • ใบรับรอง CEFR
 • ระยะเวลาเรียน: 30 ชั่วโมง (90 นาที/ครั้ง)
 • เรียนแบบกลุ่ม (3-6 ท่าน)
 • ฝึกสอนโดยเจ้าของภาษา (รับรองคุณวุฒิ)
 • สอนสด พร้อมการโต้ตอบ

ฝรั่งเศส B1.4 (กลุ่ม)

เรียนออนไลน์ (สด) แบบกลุ่ม

ภาษาฝรั่งเศส B1.4

เรียนออนไลน์ (สด) แบบกลุ่ม
7,999
บาท
 • หลักสูตรสำหรับผู้ใหญ่ (อายุ 17 ปีขึ้นไป)
 • พร้อมการประเมินทักษะ
 • ภาษาฝรั่งเศส B1.4 ระดับกลาง
 • ใบรับรอง CEFR
 • ระยะเวลาเรียน: 30 ชั่วโมง (90 นาที/ครั้ง)
 • เรียนแบบกลุ่ม (3-6 ท่าน)
 • ฝึกสอนโดยเจ้าของภาษา (รับรองคุณวุฒิ)
 • สอนสด พร้อมการโต้ตอบ

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม

Form Thai