ส่วนตัว 20 ชม

หลักสูตร ตัวต่อตัว ออนไลน์

ภาษาอื่นๆ

เรียนออนไลน์ (ส่วนบุคคล)
32,999
บาท
 • หลักสูตรสำหรับผู้ใหญ่ (อายุ 17 ปีขึ้นไป)
 • ใบรับรอง CEFR
 • Other Languages 20 ชั่วโมง
 • หลักสูตร ตัวต่อตัว ออนไลน์ (สด)
 • ระยะเวลาเรียน: 20 ชั่วโมง
 • มีความยืดหยุ่นเรื่องเวลาเรียน
 • ฝึกสอนโดยเจ้าของภาษา (รับรองคุณวุฒิ)
 • สอนสด พร้อมการโต้ตอบ

ส่วนตัว 1 ชม.

หลักสูตร ตัวต่อตัว ออนไลน์

ภาษาอื่นๆ

เรียนออนไลน์ รายชั่วโมง (ส่วนบุคคล)
1,999
บาท
 • จองได้ตามความต้องการ
 • หลักสูตรสำหรับผู้ใหญ่ (อายุ 17 ปีขึ้นไป)
 • ภาษาอื่นๆแบบรายชั่วโมง
 • หลักสูตร ตัวต่อตัว ออนไลน์ (สด)
 • ใบรับรอง CEFR
 • มีความยืดหยุ่นเรื่องเวลาเรียน
 • ฝึกสอนโดยเจ้าของภาษา (รับรองคุณวุฒิ)
 • สอนสด พร้อมการโต้ตอบ

เตรียมภาษา

แบบการประเมินทักษะ

หลักสูตรเตรียมภาษา

แบบการประเมินทักษะ
799
บาท
 • คุณมีประสบการณ์การเรียนภาษานี้ มาแล้วหรือยัง?
 • แบบการประเมินทักษะ
 • ค้นหาความสามารถและวัดระดับภาษาของคุณได้อย่างแม่นยำ ผ่านการประเมินออนไลน์ (สด)
 • รองรับทุกภาษา (มากกว่า 15 ภาษา)
 • สอนออนไลน์ (สด) ผ่าน Zoom โดยเจ้าของภาษา (รับรองคุณวุฒิ)
 • มีความยืดหยุ่นเรื่องเวลาเรียน
 • ระยะเวลาเรียน 15 นาที

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม

Form Thai